2/2020 -bez určeného tématu

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY Aktuální nálezy barytových drúz v lomu Dřínová u Tišnova/J. BĚLUŠA, P. ČERNÝ Francevillit z Arnultovic u Hostinného v Podkrkonoší/ P. PAULIŠ, P. RUS, R. ŠKODA, Z. STŘEDA, O. POUR Mineralogické nálezy z kamenolomu Nemojov u Pelhřimova / T. KADLEC Křemenná žíla s anatasem z lomu Nemojov u Pelhřimova / J. TOMAN, V. HRAZDU Nové nálezy kalcitových pseudoachátů a aragonitu na lokalitě Rokle u Kadaně/ M. ŘEHOŘ, J. SVEJKOVSKÝ Neobvyklá Cu-U supergenní mineralizace z uhelného odvalu v Bečkově u Trutnova/P. PAULIŠ, O. POUR, P. RUS Přeskače a Tavíkovice, lokality křemenných hmot reziduí serpentinitů na jihozápadní Moravě/M. ĎÁSEK, V. HRAZDIL Hollandit ze Srubce u Českých Budějovic / J. VÁCHA, T. URZEDOVSKÝ Geomontánne a mineralogické poklady areálu Berggerichtu v Banskej Štiavnici/ M. PATÚŠ, T. BANCÍK, P. JANCSY, L. LUŽINA Paraiba acháty / L. KRÁČMAR, R. VOTAVA Kameny, které se usmívají / V. MACHEK INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA Odešel Ing Jaromír Pelz, nestor moravských sběratelů / M. ĎÁSEK In memoriam Leontin Vašata / M. BUKOVANSKÁ, P. BURDOVÁ Bulletin Mineralogie Petrologie, vol. 27/2019, č. 2 / P. PAULIŠ Vzpomínka na Ladislava Žmudu / L. KRÁČMAR, L. ŽMUDOVÁ, L. TŘEŠKA FEJETON, POVÍDKA, REPORTÁŽ O zemských perlách / M. GEBOUSKÝ KÁMEN V UMĚNÍ A UMĚNÍ V KAMENECH Oldřich Hamera a kamenný svět / E. ČAPKOVÁ

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: