5/2021 - Bez určeného tématu

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY Přehled minerálů permokarbonu boskovické brázdy / P HRŠELOVÁ, S HOUZAR, L KRÁČMAR Neobvyklý nález fluoritu v amfibolitovém lomu v Libodřicích / M ŠEDINA Nové nálezy axinitu a klinozoisitu z lomu Libodřice / P HAVRÁNEK Křemenné hmoty z Krumlovského lesa / J ŠMERDA Křemeny a křišťály z Ondřejovic v Jeseníkách / P HAVRÁNEK Slovenské zeiringity / M PATÚŠ, J ŠTUBŇA DRAHÉ KAMENY Příběh briliantů uložených v Národním muzeu / L ZAHRADNÍČEK INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA MUDr Jaroslav Bakeš (1871‒1930) a jeho mineralogická sbírka Vzpomínka k 150 výročí narození / M BOHATÝ, V HRAZDIL, J TOMAN, E VÍŠKOVÁ Hlasy z výstavy / V MACHEK Bahia je také Brazílie / V MACHEK Vzpomínky na Vaška Kincla / J BEDNAŘÍK TIP NA VÝLET Za pyrity, hematity a chryzokoly na ostrov Elba / P HAVRÁNEK

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: