3/2018 - Acháty a křemenné hmoty

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY V.CÍLEK: Acháty, acháty, acháty... F.JANOUŠ: Originální acháty z lokality Felbabka - Ostrý Z.BĚHAL: O jednom kameni s šumnou architekturou R.KAISER: Jak jsem zakopl o drahé kameny E.WIK: Drahé kameny Broumovska Š.KREJSEK: Moje výpravy za acháty A.ŠANOVEC: Příběhy zapsané v kameni M.TOMÁŠEK, D.KLESA: O zkamenělých dřevech L.TRESKA: Proterozoické stromatolity Barrandienu J.ULRYCH, J.RIEDEL: Drahé kameny z jizerských štěrkopísků u Bakova nad Jizerou J.STRNAD: Achát z Libuně - Libuňák M.ŘEHOŘ, J.SVEJKOVSKÝ: Kalcitové acháty a zkamenělá dřeva z bentonitového ložiska Rokle u Kadaně O.NESVARBA: Známé i méně známé lokality achátů a jaspisů v Podkrkonoší 4 J.STRNAD: Acháty z náplavů středního Polabí a dolního Pojizeří V.CHADRABA: Křemenné hmoty z okolí Čáslavi pod Železnými horami F.ČÁP: Nerosty Broumovské kotliny J.TVRDÝ: Silicity z Belize DRAHÉ KAMENY Z.MALÍNEK, J.ZIKEŠ: Základy zpracování kamene III INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA L.HROMÁDKO: 35 let MINERALKLUBU Radostná pod Kozákovem J.MANDÍK: Jan Mandík vzpomíná M.KRAUS: Acháty Milana Krause P.PAULIŠ: Vyšel nový Bulletin Mineralogie Petrologie, vol. 25/2017, č.2 MINERALOGICKÉ EXPOZICE ČESKÝCH MUZEÍ J.BUBAL, P.WELSER: Muzeum Českého ráje v Turnově a Klenotnice drahých kamenů v Nové Pace

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: