Speciál 2010 ALPSKÁ PARAGENEZE HRUBÉHO JESENÍKU

Obsah:

R Novotný, J. Zimák: Významné lokality alpské mineralizace v Hrubém Jeseníku a na Zlatohorsku J. Zimák, F. Kopecký: Historie výzkumu mineralizace alpského typu v jesenické oblasti J. Zimák: Geneze puklinové mineralizace alpského typu P. Novotný, J. Zimák: Mineralizace alpského typu v Jeseníkách a na Zlatohorsku: přehled významných lokalita minerálu na jednotlivých lokalitách P. Novotný, J. Zimák, J. Jirásek: Významné lokality alpské mineralizace u Sobotína P. Novotný, J. Zimák: Významné lokality alpské mineralizace u Maršíkova J. Vančura: Naleziště Mattenberg u Maršíkova. P. Novotný, J, Zimák, J, Vančura, J. Jirásek: Významné lokality alpské mineralizace u Vernířovíc P. Novotný, J. Zimák: Další lokality mineralizace alpského typu v Hrubém Jeseníku P. Novotný, J. Zimák: Významné lokality alpské mineralizace na Zlatohorsku M. Nepejchal: Výskyt anatasu na ložisku polymetalických rud ve Zlatých Horách ve Slezsku P. Novotný, J. Zimák: Mineralizace alpského typu mezi Rejvízem a Ondřejovicemi v Jeseníkách Literatura

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: