2015/5 - Minerály Banskej Štiavnice a okolí

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY L.KRÁČMAR: Štiavnické žezlové křemeny a některá jejich krystalografická specifika M.ŠTEVKO: Minerály klasických a menej známých skarnových lokalit v okolí Hodruše-Hámrov D.OZDÍN: Mineralogická charakteristika fluoritu z Banskej Štiavnice L.TURECKÝ, D.OZDÍN: Cinabarit z Banskej Štiavnice v inšlitucionálnych a súkromných mineralogických zbierkach M.ŠTEVKO: Nové nálezy minerálov na rudných žílách v Hodruši-Hámroch D.OZDÍN, Š.SÚLOVEC: Kalvária pri Banskej Štiavnici - klasická lokalita olivínu a jaspisu v Karpatoch DRAHÉ KAMENY E.HORNÍKOVA: Chalcedony a jaspisy z Banskej Štiavnice ako alternatívna šperkárska surovina L.REJL: Sepiolit z ložiska magnezitu mezi Biskoupkami a Novou Vsí u Oslavan INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA J.ZIKEŠ: Jak vzniká Minerál P.PAULIŠ: V.Cílek, M.Korba, M.Majer (2015): Podzemní Cechy - Dvanáct knih o tom, jak české hornictví utvářelo osud země P.PAULIŠ: Dvě zajímavé výstavy s hornickou tématikou na zámku v Ostrově P.PAULIŠ: Zdeněk Dvořák (2015): Historie a budoucnost hornictví na Bílinsku a Duchcovsku P.PAULIŠ: M.Urban (2015): Boží Dar a jeho (nejen) hornická minulost L.KRÁČMAR: Listopadová doprovodná výstava se dotkne mineralogických zajímavostí bývalých sovětských zemí GEOLOGICKY VÝZNAMNÉ LOKALITY ŽELEZNÝCH HOR D.SMUTEK, J.DOUCEK, P.WELSER: Plutonity TIP NA VÝLET J.VÍTEK: Třetí azorský ostrov Terceira Z.BĚHAL: Na italském jihu Číslo vyšlo v listopadu 2015

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: