4/2023 - Bez určeného tématu

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY Nový dutinový lithný pegmatit z Přibyslavic u Čáslavi / T. KADLEC, V. VENCLÍK Analcim z lomu Studenec u Jilemnice / J. KONEČNÝ, J. ŠTORKÁN, J. ZÁRUBA Supergenní Pb-As-P minerály oxidační zóny u Kvasetic v havlíčkobrodském revíru / E. VÍŠKOVÁ, S. HOUZAR, J. TOMAN Nová lokalita zeolitů s harmotomem ve Vaňově u Ústí nad Labem / P. PAULIŠ, B. BUREŠ, O. POUR Offretit z vrchu Kočka u Litoměřic / P. PAULIŠ, B. BUREŠ, L. HRŮZEK, O. POUR Krystaly klinozoisitu a grosuláru z kamenolomu Nemojov u Pelhřimova / T. KADLEC Minerály uranu a uranylu z významných nalezišť České republiky uložené ve sbírkách Vlastivědného muzea v Olomouci / M. KOVÁČEK DRAHÉ KAMENY Mušlový mramor v drobné architektuře jižní Moravy / I. MRÁZEK INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA Odešel RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D. / J. ZIKEŠ, P. WELSER Výstava minerálů ve Zlíně aneb „Mineralogické perličky Zlínského kraje“ / J. BEDNAŘÍK Nové vydání „Minerálů horního Pootaví“ / P. PAULIŠ Kniha o nerostném bohatství Krušných hor získala významné ocenění / P. PAULIŠ TIP NA VÝLET Za minerály do Namibie 1 / P. PAULIŠ, M. NOVÁK, L. HORČIČKA, O. JANEČEK

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: