1/2008 - MINERALOGIE SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

Obsah:

SLOVO REDAKCE, MINERALOGIE, LOKALITY Z. Dvořák, M. Radoň: Výskyty barytu na Teplicku Z. Dvořák, M. Radoň: Aragonit z Měrunic M. Řehoř, P. Schmidt, M. Poustková: Unikátní lokalita zkamenělých dřev na povrchovém dole Družba v sokolovské pánvi O. Janeček, L. Hrůzek: Levyn a další zeolity z Hackenbergu u České Kamenice O. Janeček, P. Coufal: Ryzí měď v severočeské hnědouhelné pánvi M. Filippi, V. Vlačiha: Sádrovec z Března u Loun O. Janeček, P. Coufal: Sádrovce z Března u Chomutova Z. Dvořák: Lom Lahošť u Duchcova J. Svejkovský, D. Koutecký: Mineralogie lomů u Vrbičky v Doupovských horách Z. Dvořák: Lokalita Špičák u Mostu a celistvé natrolity O. Janeček, P. Coufal: Nerosty v pelokarbonátových konkrecích na hnědouhelném lomu Libouš u Chomutova P. Fuchs: K mineralogii Českého středohoří M. Řehoř, P. Rojík: Pravděpodobný výskyt vzácného minerálu segnititu na lokalitě Přebuz O. Janeček, P. Coufal: Kalcity z lomu Merkur u Chomutova J. Ševčík: Průzkum vzácných zemin v jižním Gobi DRAHÉ KAMENY S. Prchlík, Z. Dvořák: Zpracování ozdobných kamenů podkrušnohoří INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA M. Radoň: Albin Benedikt Castelli – geniální horník Českého středohoří I. Turnovec: Vojen Ložek: Zrcadlo minulosti (Česká a slovenská krajina v kvarteru) I. Turnovec: Bella P., Hlaváčová I., Holúbek P.: Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 30. 6. 2007) L. Rejl: Za arch. Josefem Macholánem O. Janeček, P. Coufal: XIV. Výstava minerálů v Klášterci na Ohří a ohlédnutí za ročníky předchozími J. Zikeš, P. Trafina: Základy digitální fotografie I M. Bohatý: Sborník referátů ze semináře „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006“ věnovaného 100. výročí narození RNDr. Tomáše Kruti, CSc. M. Bohatý: Růžena Gregorová: Příběhy zkamenělin. O ropuším kameni, hadím vejci a tajemném jednorožci M. Bohatý: Václav Cílek, Martin Kašík: Nejistý plamen. Průvodce ropným světem M. Bohatý: Prvenstvá nerastnej ríše Slovenska S. Němec: Důkaz fosforu v minerálech M. Fišera, M. Bohatý: Sběratelé nerostů Čech, Moravy a Slezska - přehled EXKURZNÍ TIPY MINERÁLU J. Jedlička: Geologické zajímavosti USA - Devils Tower FEJETON Jedlička: Lesk a bída žulovských lomů Foto na obálce: Ježkovitý agregát sádrovce z lokality Březno u Loun - forma 4 (průměr cca 5 cm). Foto M. Filippi Foto na zadní straně obálky: Tabulkovitý baryt z lokality Lahošť, velikost vzorku 14 x 11 cm. Foto M. Filippi Sádrovec z Března u Chomutova, velikost 13 cm. Foto P. Coufal

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: