5/2010 - MINERÁLY REE

Obsah:

Mineralogie, lokality R. Škoda: Prvky vzácných zemin: vlastnosti, použití, historie R. Škoda: Stručný přehled minerálů yttria a vzácných zemin P. Gadas, M. Novák: Minerály skupiny epidot-klinozoisit-allanit-dissakisit z pegmatitu u Rudy nad Moravou S. Houzar, V. Hrazdil: Monazit z pegmatitů u Dolních Borů – historie a současnost S. Hönig, J. Leichmann, M. Novák: Ytriový spessartin z aplit-pegmatitů brněnského batolitu T. Kadlec: Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích R. Čopjaková: Nový nález monazitu-(Nd) v sedimentech Drahanské vrchoviny J. Kynický: REE mineralizace ložiska Bayan Obo ve Vnitřním Mongolsku P. Bačík, P. Uher: Výskyt vzácnych silikátových minerálov s obsahom REE, V a Cr na lokalite Pezinok – Rybníček D. Ozdín: Minerály z Dobšinej v starých zbierkach a na historických štítkoch Informace, kronika, listárna P. Pauliš: Josef a Viera Večeřovi (2009): Zlatokopecká tradice - Průvodce Zlatohorskou a Údolskou hornickou naučnou stezkou P. Pauliš: Josef a Viera Večeřovi (2010): Historie zlatohorských dolů P. Welser, J. Zikeš: Prof. Petr Láznička, Ph.D. hostem Jihočeského mineralogického klubu J. Jedlička: Nová stálá expozice minerálů Jaromíra Jedličky v Javorníku ve Slezsku J. Zikeš: Pokladnice drahokamů – pegmatity T. Kadlec: Mezinárodní mineralogická asociace ve Vlastějovicích P. Pauliš: Petr Rajlich (2010): Naušův atlas hornin Prachaticka. - Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích P. Pauliš: Milada Studničková a Ivo Purš (2010): Iluminace. - Galerie Středočeského kraje, Praha J. Svejkovský: První mineralogická burza v Teplicích J. Zikeš: Marcel Vanek: Šutrácký kalendář 2011 Exkurzní tipy Minerálu P. Lehninger, L. Turecký, M. Števko: Mineralogická zbierka kláštora v Melku (Rakúsko) Z. Běhal, J. Strnad: Tyrolské elegie Foto přední strana obálky: euxenit-(Y), Overlida Švédsko, výška ukázky 6 cm. Foto: R. Škoda Foto zadní strana obálky nahoře: euxenit-(Y), Stackebo, Švédsko, šířka vzorku 10 cm. Foto: R. Škoda Foto zadní strana obálky dole: starší hrubozrnný kalcitový karbonatit (bíle zbarvená žíla s agregáty krystalů pyritu, molybdenitu, monazitu a synchysitu) je pronikán mladší žilou ankeritového karbonatitu (narůžovělá žíla v pravo), nesoucího významnou vzácnozeminovou mineralizaci (velké krystaly hnědého monazitu jsou v asociaci s pyritem, galenitem a fl uorkarbonáty REE). Foto: J. Kynický Číslo vyšlo v listopadu 2010

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: