2/2016 - Bez určeného tématu

Obsah:

MINERALOGIE, LOKALITY V.TOEGEL: Nález atraktivních krystalů berylu v pegmatitu Střelecký důl J.JIRÁSEKKrystalovaný hematit z uranového ložiska Harrachov - Rýžoviště P.PAULIŠ, V.VENCLÍK, O.POUR, F.LAUFEK, M.BLAŽEK, J.PLACHÁČEK, F.FEDIUK: Výskyt korundové horniny na polymelalickém ložisku Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu L.POLÁK: Uranová mineralizácía v Selciach pri Banskej Bystrici L MARTINÁSEK, P.PAULIŠ, M.BENEŠ, O.POUR, F.FEDIUK: Silicilové konkrece s barytem z vápencového kamenolomu Kotouč u Štramberka E.HORNÍKOVA: Zber minerálov v opustenom lome Kremnica - Lučky I.VAŠINA: Cu-minerály a fluorit z lomu Dřínová v Předklášteří L.VRTIŠKA: Nové přírůstky v mineralogické sbírce Národního muzea z pracovní cesty po španělských a portugalských lokalitách P.PAULIŠ, D.VELEBIL: Cornwallské dolování a minerály INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA J.ZIKEŠ: V redakci slavíme dvě kulatá jubilea K.NEUBERGER: Hornicko-historický spolek Stříbro P.PAULIŠ: Jan Petránek a kolektiv (2016): Encyklopedie geologie - Česká geologická služba, Praha P.PAULIŠ: Michal Urban a kolektiv (2015): Horní města Krušných hor, Ústecký kraj - Fornica publishing, Sokolov P.PAULIŠ: Jan Sklenář a kolektiv (2015): Metodika preventivní a sanační konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů - Národní muzeum a VŠCHT, Praha E.HORNÍKOVA: Peter Semrád - Krása drahokamu, Európsky drahý opál z Dubníka F.VESELOVSKÝ, J.PLAŠIL, P.ČERNÝ, P.ONDRUŠ, M.ŠEDINA, P.ŠKÁCHA, K.BABKA, K.ONDRUŠOVÁ: Za Honzou Hlouškem (1950-2014) V.PLECER: Geologická expozice Fefrovské rybníky R.STRANKMULLER: Hodně zdraví, Zbyňku Číslo vyšlo v květnu 2016

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: