1/2013 - Špania Dolina II.

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY D.OZDÍN - Spania Dolina - klasická lokalita aragonitu v Európe Š.FERENC, M.OLŠAVSKÝ - Sádrovec z lomu Harmančok pri Uľanke M.ŠTEVKO - História devillínu (herrengrunditu, urvölgyitu) zo Španej Doliny M.ŠTEVKO, D.OZDÍN, J.SEJKORA - Supergénne minerály špaňodolinského rudného poľa L.TURECKÝ – Špaňodolinské malachity M. BOHATÝ - Historické nerosty popsané ze Španej Doliny na Slovensku D.OZDÍN, J.JAHN - Siderit v oblasti špaňodolinského rudného poľa D. KÚŠIK - Špaňodolinský rudný revír na historických pohladniciach INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA J.ZIKEŠ - Začínajícím sběratelům (7) A.MLEJNEK - K 90. narozeninám pana Ing. Jaromíra Pelze M.BOHATÝ - D. Velebil: Minerály pod nohama, v průmyslu a ve sbírkách. Hlavní minerály, jejich vznik, výskyt a použití S.NĚMEC - Důkaz halogenů v minerálech M.BOHATÝ - Hajšman J., Řezáč M., Sokol P., Trnka R.: Příručka amatérského archeologa aneb do mrtvých se nekope M.BOHATÝ - Zittel K. A., Haushofer K.: Paleontologické nástěnné tabule a krajiny/Palaeontologische Wandtafeln und geologische Landschaften E.ŠIMEK, M.BOHATÝ - Alexander Josef Bernard (1859 - 1912): sto let od úmrtí J.ZIKEŠ - Minerály Slovenska J.ZIKEŠ - Předvánoční setkání v Písku FEJETON, REPORTÁŽ, POVÍDKA J.HYLMAR - Kamenáři M.BOHATÝ - Špania Dolina v roce 1671 v cestopisu Edwarda Browna, M. D Číslo vyšlo v březnu 2013

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: