4/2002 - TĚŽKÉ MINERÁLY

Obsah:

SLOVO REDAKCE, LISTÁRNA, MINERALOGIE, LOKALITY B. Moravec: Mineralogie pyropových štěrků Českého středohoří M. Kotrlý, P. Malíková: Klasická lokalita Malá Jizerská louka B. Moravec: Zajímavé nerosty z granátových náplavů v Podkrkonoší O. Běhal, Z. Běhal: Doprovodné minerály pyropu v náplavech jižního okolí Kolína J. Švestka: Některé vzácnější minerály ze šlichových vzorků České republiky B. Moravec: Těžké minerály z potočních náplavů v Železných horách F. Novák: Zlato a doprovodné minerály v aluviu Čáslavky u Podmok, západně od Golčova Jeníkova S. Nouzar, P. Škrdla: Zlato a těžké minerály v aluviálních sedimentech mezi Opatovem a Želetavou na západní Moravě J. Otava: Květnice nejen ametystová P. Orel: Některé aspekty šlichové a ložiskové prospekce v Jeseníkách P. Bačo: Šlichová prospekcia na Slovensku P.Uher, M. Gregáňová: Zafír z Hajnáčky na južnom Slovensku R. Ďuďa: Granáty Slovenska DRAHÉ KAMENY,ŠPERKAŘSTVÍ, LITHOTERAPIE M. Bohatý: Drahokamy Malé Jizerské louky v literárním podání do konce 17. stol. KRONIKA, INFORMACE, INZERCE, OZNÁMENÍ Nová literatura FEJETON A. Veselý: Výprava za safíry Foto na titulní straně: Malá Jizerská louka - klasická Iokalita s říčkou Jizerkou, ze které pochází nález safíru (hmotnost 0,87 g) ve výřezu vpravo dole. Foto: J. Žarovský Foto na zadní straně obálky: Směs těžkých minerálů, Podsedice. Nejvěfší zrna 10 mm. Foto: B. Moravec

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: