2/2006 - Mineralogické zajímavosti

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY B. FOJT: RNDr. Tomáš Kruťa, CSc. - 100 let od jeho narození J. MATYÁŠEK: Útržky z Kruťových mineralogických stop v Uherském Ostrohu M. FIŠERA: Vzpomínky na RNDr. Karla Tučka, CSc. (ke stému výročí narození) J. HRABÁNEK: Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří L. BRABEC: Metalurgická keramika z Horní Halže? V. TOEGEL, R. ŠROM: Olovnaté a měďnaté zrudnění na lokalitě Lipová-lázně v lomech na Smrčníku K. STRÁNSKÝ, K. KŘÍŽEK, B. KŘIVÁNKOVÁ: Manganová ruda z Krasonic u Želetavy M. BEDÁŇ: Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku (1. část) J. KYNICKÝ, O. JAROŠ: Habachtal - geneze a mineralogie historického ložiska smaragdů P. PAULIŠ: Za minerály pegmatitů alkalických syenitů do okolí Larviku v jižním Norsku Z. BĚHAL, V. MACHÁČEK, P. PAULIŠ: Vzpomínky na sběratele Oldu Holečka DRAHÉ KAMENY I. MRÁZEK: Alabastr ve faraonském Egyptě V. MACHEK: Acháty z Botswany P. MACHEK: Kamenné sekyrky od Jablonce nad Nisou INFORMACE Zemřel jeden z posledních petrografů - RNDr. Dušan Kopa Dvě výročí geologa Františka Pošepného Z nové (a zánovní) literatury Sverateľská činnosť Ľ. Ceha FEJETON FRANTIŠEK CAJTHAML-LIBERTÉ: Zapomenuté doly

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: