2015/3 - Bez určeného tématu

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY L.MUSIL: Distribuce granitických pegmatitů s Li-minerály v oblasti jižních Čech D.VELEBIL, P.ŠKÁCHA, V.HORÁK: Proustit z Jáchymova od rakouského císaře Františka I. ve sbírce Národního muzea P.PAULIŠ, V.VENCLÍK, J.HAVLÍČEK, O.POUR, S.KOPECKÝ: Několik mineralogických novinek z polymetalického ložiska Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu P.WELSER, J.ZÁRUBA: Pegmatity z Litic nad Orlicí P.PAULIŠ, T.KADLEC, O.POUR, F.FEDIUK: Mineralogie pyroxenické kvarcitické ruly blízké skarnoidům z okolí Chřenovic v Posázaví(5 km z. od Ledče nad Sázavou) M.HEJNA: O těžbě diamantů, zlata a stříbra na Berounsku R.GRAMBLIČKA: Křemenné hmoty v rádiolaritoch z Horného Srnia Z.BĚHAL, P.STRNAD: Za minerály do rakouských Alp M.FILIPPI, Z.DVOŘÁK, J.SVEJKOVSKÝ, M.ŘEHOŘ: Nový nález melanoflogitu v České republice DRAHÉ KAMENY I.MRÁZEK: Pikrolit - pozoruhodná kamenárská surovina na prehistorickém Kypru INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA M.BOHATÝ, D.VELEBIL: Hans J. rytíř Karabacek (1878-1963), průmyslový manažer, výzkumník a sběratel minerálů E.ŠIMEK: Blanka Pecháčková: KAMENY A SKÁLY SEDLČANSKA P.PAULIŠ: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, vol. 22/2014, č.2 I.MACEK, L.VRTIŠKA: Jak se bude jmenovat aneb minerály k nahlédnutí P.PAULIŠ: F.Čermák, J.Karel, M.Marek (2015): O geologii a dolování na Rýmařovsku P.PAULIŠ: P.Morávek (2015): Mapy výskytů zlata v České republice Číslo vyšlo v červenci 2015

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: