2/2011 - MINERÁLY ORLICKÝCH HOR A JEJICH PODHŮŘÍ

Obsah:

MINERALOGIE, LOKALITY B. Moravec: Naleziště nerostů v Orlických horách a Podorlicku M. Bohatý: Orlické hory a Podorlicko: z historie poznání mineralogie a geologie M. Opletal: Orlické hory - Přehledná geologie B. Moravec: Mineralogie ložisek železných rud Lukavice a Olešnice v Orlických horách B. Moravec: Minerály z hald zkoumaných ložisek uranu v Orlických horách B. Moravec: Nerosty zásaditých hornin Rychnovska V. Jedlička, J. Jirásek: Minerály z lomů v Mistrovicích u Jablonného nad Orlicí V. Jedlička: Drobná zmínka o lokalitě Laudón - Švédské šance u Lanškrouna L. Krmiček, M. Krmíčková, R. Pokorný: Zajímavá petrografie a mineralogie draslíkem bohatých žilných hornin Orlických hor DRAHÉ KAMENY L Rejl: Reziduální opál-chalcedonové konkrece z „Vápenice“ u Žďáru n. S. jako surovina k výrobě uměleckých předmětů a šperků INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA J. Douček: Výstava: „Co nového pod zemí?" P. Pauliš: Kolik minerálů se vyskytuje v České republice? J. Zikeš: M. Vaněk (2011): Láska k železákům J. H. Bernard: J. Hyršl et. al.: Peru - Paradise od Minerals Foto na titulní straně obálky: Oxidy železa zvýrazněná struktura permokarbonského dřeva ze Slavětína u Nového Města nad Metují Foto na zadní straně obálky: Žilný achát z trhliny amfibolitu z lomu v Panské Habrové u Rychnova nad Kněžnou, Achátová a kalcitová výplň pukliny amfibolitu. Lom v Panské Habrové u Rychnova nad Kněžnou

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: