4/2006 - Mineralogické zajímavosti

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY: P. NOVOTNÝ, J. SEJKORA: Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce Z. BĚHAL: Těžké minerály od Sudějova J. JIRÁSEK: Hvězdový křemen z uranového ložiska Rožná J. MAJOR: Nový nález boulangeritu v Koroužném P. PAULIŠ, M. BENEŠ: Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru S. HOUZAR: "Spodumen" z Číchova - nekonečný příbeh omylu J. JAHN: Hyalit z kameňolomu Vrátiště v Kamenci pod Vtáčnikom J. JIRÁSEK: Sádrovcový kras v údolí řeky Nidy (Polsko) D. VELEBIL: Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě M. ŁODZINSKI: Mineralogie ložiska chromitu Sarany u Biserska na Středním Uralu DRAHÉ KAMENY I. TURNOVEC: Bájný vrch Kozákov I. MRÁZEK: Drahokamové oči soch INFORMACE Za starolitmi k Vřesovej studánke Karlovarská dvojčata z Waldviertelu PaedDr. Václavovi Pavlíčkovi k narozeninám (*25. 6. 1946) K úmrtí profesora Ing. Vladimíra Svobody, CSc. Z dopisů čtenářů Několik vzpomínek na vzácného člověka pana Viléma Grosse "Sběratelé nerostů Čech, Moravy a Slezska" - výzva Z nové (a zánovní) literatury Nekonečný příbeh mramoru, vápence, kalcitu, aragonitu - výstava v Moravském zemském muzeu v Brně Krása minerálů v Horažďovicích 50 rokov určovania nerastov Důkaz železa v minerálech Krásný brus kříšťálu Anketa - "Kto je zberatel" Vzpomienka na jezuitu - přírodovědce a filozofa K označování špěrkových a ozdobných kamenů Minerály na známkách - XX Internetové stránky s geologickou témetikou IV. a V. FEJETON JAN VRBA: Lom

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: