3/2000 - JÁCHYMOV

Obsah:

SLOVO REDAKCE, MINERALOGIE, LOKALITY V. Horák: Jáchymovské hornictví a jáchymovské doly V. Horák: Mineralogické bohatství ložiska Jáchymov P. Ondruš, F. Veselovský, J. Hloušek: Druhotné minerály jáchymovského rudního reviru F. Veselovský, P. Ondruš, J. Hloušek: Historie i typových druhotných minerálů z Jáchymova M. Bohatý: Jáchymovské nerosty v dějinách minerafogie F. Veselovský, P. Ondruš, V. Horák: Po kom byly jáchymovské sekundární minerály nazvány V. Horák: Sběratelství a sběratelé nerostů na ložisku Jáchymov J. Hloušek: Současné možnosti sběru minerálů na haldách bývalých dolů rudního pole Jáchymov M. Šedina: Jáchymov - ložisko uranu 50tých let, McArthur River - ložisko uranu nového tisíciletí J.H. Bernard: Studentská brigáda a sběry minerálů v Jáchymově v r. 1946 L. Bernášková, F. Štefi: Tragické následky sběratelské vášně K. Tuček: Tři jáchymovské nerosty KRONIKA, INFORMACE, OZNÁMENÍ Leštěnec stříbrný - argentit - akanthit Hornické muzeum v Plané u Mariánských Lázní Česká Lípa, první letošní prodejní výstava minerálů v České republice Zhodnocení brněnské prodejní výstavy nerostů VI. Malokarpatská výstava minerálov, hornín a fosílií Foto na obálce: Ryzí stříbro z Jáchymova. Velikosf vzorku l0xl cm, dráty stříbra až 7 cm. Sbírky Naturhistorisches Museum Wien. Foto: P. Huber, Wr. Neustadt Foto na zadní straně obálky: Proustit, velikost krystalu 23 mm. Foto: P. Huber, Wr. Neustadt V příloze: Mapa z publikace J.J. Ferbera o Jáchymově (l774). Stav v roce l770.

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: