Výprava za píseckými pegmatity

  09.04 2024     Ing. Plecer Václav

V sobotu 16.března jsme vyrazili na méně známou lokalitu píseckých pegmatitů v místě zvaném "Havírky" nebo též "Na Havírkách". Cílem bylo nalézt velmi vzácný fosforečnan triplit, který se na lokalitě v minulosti našel v několika málo ukázkách. Krom jiného se na lokalitě dají nalézt typické minerály této oblasti: beryl, bertrandit, růženín, skoryl, monazit, apatit a další.  Lokalita už své nejlepší časy zažila, lesní zeminou pokryté obvaly malého lomku byly již přehrabány a nalézt místo, kde ještě nikdo své štěstí nezkusil, bylo velmi obtížné. Přesto se nám podařilo pár takových úseků odhalit, ale jen opravdu na velmi malé ploše.  Nalezené minerály: jeden rozpadlý krystal berylu, jeden vzorek bertranditu v dutince, pár kousků značně vybledlého růženínu, zrno zeleného apatitu a jeden větší uvolněný krystal skorylu bez zakončení. Triplit žádný, což zejména mě nikterak nerozesmutnělo, neboť se jedná o celkem nevzhledné tmavé povlaky čehosi na křemeni :). Ale jinak jsme zažili moc pěkný den na zapadlé a klidné lokalitě. Nakonec jsme si s Jirkou, Pavlem a Martinem, který celou akci uspořádal, opekli špekáčky, popili plechovkáče a pokecali nad životem. Martine - díky, bylo to fajn.


Fotogalerie:

Jirka
Pavel
lokalita Havírky
Velitel zájezdu - MArtin
lokalita Havírky

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: