Akantit

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: Ag2S
Mineralogický systém: Sulfidy, selenidy a telluridy
Krystalová soustava: monoklinická
Tvrdost: 2 - 2,5
Hustota: 7,2
Barva: tmavošedá až černá
Barva vrypu: černá
Propustnost: opakní
Štěpnost: chybí
Lom: nerovný
Lesk: -
Tvary a vzhled: vzácně pseudokrychlové krystaly, kusový
Jiné vlastnosti: rozpustný v koncentrované HNO3
Výskyt: -

Akantit je dimorfní s argentitem. Oba minerály mají totožné složení, ale argentit není za normální teploty stabilní a tak se mění na akantit. Argentit se v normálních teplotních podmínkách prakticky nevyskytuje. Starý český název pro argentit je leštěnec stříbrný a jedná se o ušlechtilou rudu stříbra obsahující více jak 87% stříbra. Vyskytuje se na hydrotermálních stříbronosných žilách spolu se stříbrem, galenitem a jinými sirníky. V Jáchymově byl na počátku těžby hlavní stříbrnou rudou. Stříbro se dnes již v jižních Čechách netěží a staré stříbrné doly v Rudolfově, Ratibořských Horách a jinde jsou nepřístupné. Přesto lze občas najít menší vzorky akantitu na haldách, které v místě starých dolů zůstaly. Většinou bývá šedivý, zrnitý, matný a doprovází ostatní stříbrné rudy jako je stefanit nebo pyrargyrit.Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: