Aragonit

Odrůdy vřídlovec, hrachovec, železný květ
Krystalochemický vzorec: CaCO3
Mineralogický systém: Karbonáty
Krystalová soustava: rombická
Tvrdost: 3,5 - 4 / 2,94
Hustota: -
Barva: bezbarvý, bílá, žlutá, namodralá / bílý / průhledný až průsvitný
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: dobrá / nerovný / skelný
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: dlouze prismatické krystaly, radiálně uspořádané jehlice, žilky, vláknité agregáty
Jiné vlastnosti: šumí ve zředěné HCl
Výskyt: primární na hydrotermálních žilách, sekundární v serpentinech

Když byl poprvé nalezen aragonit u Aragonu ve Španělsku, byl považován za apatit. Až později byla rozpoznána jeho polymorfie s kalcitem. Pěkné ukázky krystalovaného aragonitu pocházejí z Hořence v severních Čechách. Jinými pěknými ukázkami jsou vřídlovce a hrachovce z Karlových Varů. Na jihu Čech se aragonit vyskytuje v podobě drobných, často radiálně uspořádaných, jehličkách na hydrotermálních žilách nebo v mramorech pestré skupiny (například v Lazci). Krásné žilky aragonitu s dutinkami vyplněnými krystaly se nalezly v serpentinu lomu v Plešovicích.Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: