Biotit

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: K(Fe,Mg)3AlSi3O10(OH,F)2
Mineralogický systém: Fylosilikáty
Krystalová soustava: monoklinická
Tvrdost: 2,5 - 3
Hustota: 2,8
Barva: hnědá, černá
Barva vrypu: bezbarvý
Propustnost: průsvitný
Štěpnost: -
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: tabulkovité krystaly, lupenité až šupinaté agregáty
Jiné vlastnosti: rozpustný v horké H2S04
Výskyt: hojný

Biotit, který získal svůj název podle francouzského fyzika J. Biota, řadíme mezi slídy. Slídy jsou křemičitany, které se vyznačují dokonalou štěpností podle spodové plochy, a které jsou v přírodě velmi rozšířené. Vedle biotitu - "tmavé slídy" - je nejrozšířenější slídou "světlá slída" - muskovit. Biotit je podstatnou součástí mnoha vyvřelin, zvláště žul a jejich pegmatitů. Lupeny velké až deset centimetrů lze v jižních Čechách nalézt například v okolí Dolních Chrášťan, Dolního Třebonína a na mnoha dalších místech.Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: