Chryzotil

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: Mg6Si4O10(OH)8
Mineralogický systém: Silikáty
Krystalová soustava: monoklinická
Tvrdost: 2 - 2,5 / 2,9 - 3,0
Hustota: -
Barva: bílá, zelená, hnědá / bílý
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: dobrá / nerovný / hedvábný
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: dlouze vláknité agregáty / průsvitný
Jiné vlastnosti: nerozpustný v kyselinách
Výskyt: výplně puklin v serpentinitech, produkt zvětrávání pyroxenů. olivínu aj.

Chryzotil nebo-li azbest je vláknitá forma hadce. Lupenitá forma se nazývá antigorit. Název hadec neboli serpentin pochází od toho, že se v dřívějších dobách lidé domnívali, že je hadec protijedem při hadím uštknutí. Jiné vysvětlení je, že byl název hadec odvozen od podoby horniny hadec s hadí kůží. Azbest znali již staří Řekové a Římané a obdivovali jeho jemná vlákna, protože se neměnila ani v nejprudším žáru. Azbest taje teprve při teplotě 1550°C. Chryzotil se vyskytuje v jemných rovnoběžně uspořádaných vláknech a vyplňuje trhliny v hadcích (odtud název hadcový azbest). Vzniká také přeměnou peridotitů a dunitů. Hadec sám dále zvětrává na kysličníky železa (limonit, goethit), přičemž se tvoří i celistvý magnezit a opál. Chryzotil se spolu s dalšími produkty zvětrávání hadců vyskytuje v širším okolí Křemže.Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: