Diopsid

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: CaMgSi2O6
Mineralogický systém: Inosilikáty
Krystalová soustava: monoklinická
Tvrdost: 5,5 - 6,5
Hustota: 3,3
Barva: zelená až hnědá
Barva vrypu: bílá
Propustnost: průsvitný
Štěpnost: -
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: krátce sloupcovité krystaly, kusový
Jiné vlastnosti: v kyselinách nerozpustný
Výskyt: běžný

Diopsid je význačný zástupce ze skupiny jednoklonných pyroxenů, klinopyroxenů. Jeho chemické složení je poměrně jednoduché. Název pochází z řečtiny a znamená "dvojí názor". Diopsid je typickým nerostem kontaktních vápenců, kde se vyskytuje spolu s granátem grosulárem, vesuvianem a wollastonitem a tvoří zde velké šedozelené krystaly. Typickým jihočeským nalezištěm kontaktních diopsidů jsou erlany v okolí Hořic na Šumavě. V okolí Kŕemže se v hadcích spolu s granátem pyropem občas vyskytují milimetrové sloupečky smaragdově zelené odrůdy diopsidu obsahujícího chróm, tzv. chrómdiopsidu.Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: