Grafit

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: C
Mineralogický systém: Prvky a slitiny prvků
Krystalová soustava: hexagonální
Tvrdost: 1 - 2
Hustota: 2,0 - 2,2
Barva: šedá až černá
Barva vrypu: tmavošedá až černá
Propustnost: opakní
Štěpnost: výborná
Lom: nerovný
Lesk: kovový
Tvary a vzhled: agregáty celistvé, šupinaté, zemité
Jiné vlastnosti: otírá se o prsty, píše po papíře
Výskyt: běžný

Grafit, česky tuha, se v jižních Čechách vyskytuje v rulách a v krystalických vápencích, kde tvoří polohy až několik kilometrů dlouhé. Grafit byl ještě donedávna jedinou nerostnou surovinou, která se v jižních Čechách dobývala hornickým způsobem. Poslední důl v provozu byl důl v Českém Krumlově. Tento důl byl z ekonomických důvodů uzavřen na podzim roku 2003. Předtím byly uzavřeny i doly v Lazci a v Bližné. Počátky dobývání grafitu v jižních Čechách spadají do období, kdy v Čechách sídlili Keltové, kteří jej používali na svou keramiku (tzv. grafitová keramika je typická právě pro keltské období). V ranném středověku nebyl o grafit zájem až do doby, kdy z něj v Anglii vyrobili první tužku. Pro tyto tužky se používal celistvý pevný grafit, ze kterého se tuha do tužky v podstatě vyřezala. Takovéto tužky byly velmi drahé a ve světě žádané. Anglie si přísně střežila tajemství výroby, aby si udržela monopol na jejich výrobu. Monopol Anglie narušil až vídeňský podnikatel Hardmuth, který vynalezl výrobu tužek z jihočeských grafitů. Daleko největšího využití však grafit nalezl v metalurgii při výrobě tzv. kelímkové oceli. Celá západní Evropa vybudovala svůj sléváranský průmysl na jihočeském grafitu. Jihočeský grafit se vyvážel do Německa, Anglie, Holandska a do dalších zemí. Ještě v osmdesátých letech 20. století bylo tehdejší Československo pátým největším exportérem grafitu. Dnes nám zašlou slávu jihočeského hornictví připomínají již jen skrovné zbytky hald, zasypaná ústí šachet a polorozpadlé a zasucené štoly. Na některých místech jižních Čech jsou přístupné krátké štoly, kterými se grafit dobýval v devatenáctém století pro potřeby Hardmuthovy továrny v Českých Budějovicích. Takovéto štoly jsou například u Jamného u Boršova nad Vltavou. Ve štolách lze i dnes nalézt pěkné ukázky grafitu. Na grafitu z Jamného bývají někdy narostlé drobné jehličky sádrovce, který vzniknul zvětráním pyritu obsaženém v grafitu. Grafit můžeme sbírat také na starém jámovém lomu u Bližné, na starých haldičkách u Mokré, na hladách dolu Lazec u Českého Krumlova, na haldách dolu u Koloděj nad Lužnicí, v areálu bývalého grafitového dolu ve Chvalovicích a jinde. V průběhu letního období je otevřen hornický skanzen grafitu v Českém Krumlově.Agregát čistého grafitu 9 x 7 cm. Lokalita Šebanov. Foto: JZI

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: