Malachit

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: Cu2(OH)2(C03)
Mineralogický systém: Karbonáty
Krystalová soustava: monoklinická
Tvrdost: 3,5 - 4 / 4,0
Hustota: -
Barva: zelená, / světle zelený / neprůhledný
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: dokonalá / lasturnatý / skelný až matný
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: jehlicovité krystaly, ledvinité agregáty, celistvý
Jiné vlastnosti: rozkládá se (šumí) v HCl
Výskyt: Nejhojnější sekundární nerost Cu

Odpradávna nacházeli horníci v dolech na měděné rudy krásně zeleně zbarvené povlaky, které označovali jako skalní zeleň. Malachit vzniká na místech, kde se rozkládají a zvětrávají minerály obsahující měď. Malachitem je vlastně i měděnka na měděných střechách domů. Velmi často se malachit vyskytuje ve společnosti temně modrého azuritu. Tam, kde se malachit vyskytuje ve větším množství, těží se jako měděná ruda, protože obsahuje více jak 55% mědi. Velké hroudy ledvinitého malachitu byly také zpracovávány na nádherné ozdobné předměty. V jižních Čechách lze povlaky a tenké kůry malachitu nalézt nejčastěji na haldách starých rudných dolů, kde vznikají rozkladem chalkopyritu a tetraedritu. Krásné jehličkovité agregáty, i když velké pouze několik milimetrů, se našly poblíž Jelma u Českých Budějovic.

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: