Molybdenit

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: MoS2
Mineralogický systém: Sulfidy
Krystalová soustava: hexagonální
Tvrdost: 1-1,5 / 4,0-4,6
Hustota: -
Barva: olověně šedá/šedý/opakní
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: dokonalá/ohebný/kovový
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: tabulky, lupeny, šupinky
Jiné vlastnosti: tvrdost (píše po papíře), rozpustný v HNO3
Výskyt: řídký v žulách a greisenech

Molybdenit patří mezi vzácnější nerosty, i když je to hlavní molybdenová ruda. Krystaly molybdenitu jsou málo dokonalé. Molybdenit většinou vytváří lupeny nebo šupinky. Názvem molybdós označovali staří Řekové všechny minerály obsahující olovo, ale i například grafit. Ze všech těchto minerálů vyráběli "olůvka" na psaní. Teprve v roce 1778 vyčlenil K. W. Scheele molybdenit jako samostatný nerost. Molybdenit je typickým pneumatolytickým minerálem, tj. minerálem vznikajícím v závěru tuhnutí magmatu, kdy se z taveniny uvolňují těkavé látky. Svým vznikem je vázán na žuly nebo na žíly žuly protínající. Lupeny velké až několik centimetrů čtverečních se vyskytují v Krupce v severních Čechách. Na jihu Čech se molybdenit vyskytuje v granitech v okolí Trhových Svinů a v mramorech v okolí Černé v Pošumaví. Na jižní Čechy velmi pěkné vějířkovité agregáty se našly u Nové Bystřice na Jindřichohradecku.Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: