Obecný amfibol - Hornblend

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: (Ca,Na)2(Mg,Fe,Al)5 (Si,Al)8O22(OH,F)2
Mineralogický systém: Silikáty
Krystalová soustava: monoklinická
Tvrdost: 5 - 6 / 3,4
Hustota: -
Barva: tmavě zelená až černá / šedý / neprůhledný
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: dobrá / nerovný / matný
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: krátce sloupcovité krystaly, stébelnaté agregáty
Jiné vlastnosti: nerozpustný v kyselinách
Výskyt: hojný v metamorfovaných horninách

Amfibol je značně rozšířeným minerálem. Kromě obecného amfibolu známe ještě čedičový amfibol, který bývá součástí vyvřelých hornin, především čedičů a tufů. Obecný amfibol je obsažen v metamorfovaných horninách, amfibolitech, které jsou složeny téměř výhradně z amfibolu. Amfibol byl původně považován za turmalín a němečtí horníci jej označovali názvem "rohové blejno". Teprve na počátku 19. století získal minerál svůj dnešní název. V jižních Čechách se obecný amfibol vyskytuje v amfibolitech, které jsou hojné v tzv. pestré sérii moldanubika na Krumlovsku a jinde.Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: