Siderit

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: FeCO3
Mineralogický systém: Karbonáty
Krystalová soustava: hexagonální
Tvrdost: 4 / 4
Hustota: -
Barva: žlutá, hnědá, černá / bílo žlutý / průsvitný až neprůhledný
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: dokonalá / nerovný až lasturnatý / skelný až polokovový
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: tvoří klencové krystaly, zrnitý až celistvý
Jiné vlastnosti: rozpustný v horké HCl se šuměním
Výskyt: řídký na hydrotermálních žilách

Z řečtiny pocházející název siderit odkazuje na příbuznost se železem. Tomu odpovídá i český název ocelek. Siderit je uhličitan železitý a v místech, kde se nalézá ve větších koncentracích, se těží jako méně kvalitnější železná ruda. V jižních Čechách taková ložiska sideritu nemáme, ale siderit můžeme najít na některých hydrotermálních žilách.

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: