Spinel

Odrůdy pleonast
Krystalochemický vzorec: MgAl2O4
Mineralogický systém: Oxidy a hydroxidy
Krystalová soustava: kubická
Tvrdost: 7,5 - 8 / 3,5 - 4,1
Hustota: -
Barva: černá, hnědá, červená, modrá, zelená / bílý / neprůhledný, vzácněji průhledný
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: žádná / lasturnatý až nerovný / skelný
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: osmistěny, zrna
Jiné vlastnosti: netavitelný
Výskyt: v metamorfovaných horninách (erlany, skarny, mramory, ...), v tmavých vyvřelinách,občas v pegmatitech

Spinel se nachází především v metamorfovaných horninách, dále v tmavých vyvřelinách a občas v pegmatitech. Je odolný vůči zvětrávání a tak se ve formě valounků a zrn hromadí v náplavech. Spinel díky své vyšší tvrdosti a krásné barvě patří mezi drahokamy a využívá se tudíž ve šperkařství. Zmiňme v této souvislosti alespoň náplavy na Srí Lance a nádherné červené spinely na svatováclavské koruně. Jihočeský spinel drahokamové kvality nedosahuje. Nalézá se dodnes v mramoru v lomu Krty u Strakonic, a to ve formě fialových až černo-modrých osmistěnů několika milimetrové velikosti. V Lazci u Českého Krumlova se nalezly drobnější spinely zelené barvy a černé barvy (pleonast).Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: