Stilbit

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: NaCa2Al5Si13O36.14H2O
Mineralogický systém: Silikáty
Krystalová soustava: monoklinická
Tvrdost: 3,5-4 / 2,09-2,20
Hustota: -
Barva: bílá, šedá, nažloutlá, růžová, načervenalá, oranžová, hnědá / bezbarvý / průhledný-průsvitný
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: dokonalá / nerovný / skelný, perleťový
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: rhombické krystaly, stébelnatý, kulovitý, paprsčitý
Jiné vlastnosti: rozpustný v HCl
Výskyt: vzniká v dutinách čedičů a jiných výlevných hornin, v pegmatitech, na alpských žilách

Stilbit patří mezi tzv.zeolity. Zeolity při zahřátí ztrácejí vodu a nadýmají se, z čehož vzniknul i starý český název "puchavce". Stilbit (konkrétně stilbit-Ca) známe z jižních Čech z lomu Rejta u Trhových Svinů, kde se vyskytuje ve formě lupenitých bělavých agregátů společně s laumontitem a dolomitem. Dále je stilbit popisován z Chýnova a ze Záboří u Protivína.

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: