Dubnová schůzka

  13.04 2010     Zikeš Jiří ml.

Pravidelná schůzka v restauraci Bernard, tentokrát zaměřená na minerály Příbramska. Seznámení s geologií Příbramska, ukázky nálezů, diskuse. Na závěr diskuse k původu Křepického zlata.