Články z roku 2018:

12.04 2018

Dubnová schůzka 2018

V pondělí 9.dubna se konala pravidelná schůzka klubu. Přítomni : ZDM, DFU, BTO, MKU, PMA, AMI, LMU, JZI a VPL. Probíraná témata : příprava druhé části výpravy za sedimenty jihočeských pánví, ukázka zkřemenělých dřev z nové zajímavé lokality a ukázka broušených vltavínů. A budoucí dálniční obchvat Budějovic ......16.03 2018

Březnová schůzka 2018

5.března se konala schůzka, které byli přítomni :BTO, DFU, ZMO, ZDM, MMU, PMA, LMU, JZI, JZI ml.,AMI,DKS a VPL. Tématem schůzky byla Jirkova prezentace na téma VULKANISMUS. Jirka si pro nás připravil velmi pěknou a obsáhlou prezentaci na toto téma, spojenou s promítáním tématických fotografií. Martin se pochlubil pěknými ukázkami minerálů dutinových pegmatitů....06.02 2018

Únorová schůzka 2018

Přítomni : BTO, LMU, MMU, PMA, JZI, EŠI, AMI a VPL. Poznávačka minerálů ze soukromé sbírky, Jirka přinesl ukázat starší i nové knihy o minerálech a geologii a obeznámil nás, kde lze tyto knihy zakoupit. Předběžný termín druhé části klubové výpravy za sedimenty jihočeských pánví byl stanoven na květen....29.01 2018

Hledání jihočeských záhněd

Využili jsme příznivé předpovědi počasí. Někde se stala chyba....09.01 2018

Lednová schůzka 2018

V pondělí 8.ledna se uskutečnila letošní první schůzka klubu JMK. Přítomni byli : MMU, LMU, DKS, PMA, ZDM, MKU, MSV, JZI. Přijat byl nový člen. Martin a Pavel přinesli ukázat vzorky z nových Li pegmatitů....07.01 2018

Společná výprava klubu - Za sedimenty jihočeských pánví

V květnu 2017 se uskutečnila, pod patronací Pavla Machka, první a bohužel jediná společná výprava klubu JMK, cílená na poznání sedimentů jihočeských pánví. Společně jsme navštívili typové lokality jednotlivých souvrství od nejstarších permokarbonských vrstev jihočeské pánve po souvrství lipnické, datované do přelomu druhohor a třetihor. Ve značně teplém dni jsme procestovali více jak 140 km po lokalitách českobudějovické a třeboňské pánve, kdy na k...05.01 2018

Nový lithný pegmatit na jihu Čech II

Účast: MMU, PMA, ZMA. Průzkum nového tělesa též s Li minerály vzdáleného jen pár metrů od žíly nalezené koncem loňského roku. Jedná se tedy o dvě paralelní, vcelku mocné žíly Li-pegmatitů. Zdař Bůh v novém roce!...