Články z roku 2017:

18.12 2017

Nový lithný pegmatit na jihu Čech

Letos se tu moc nových kamenů a lokalit neobjevilo. Tedy jeden náš horký nález (Pavel a Martin) na poslední chvíli z minulého pátku. Pegmatitové tělěso, které obsahuje především pěkný lepidolit. Co dalšího se tam na nás chystá se dozvíme asi nejdříve na jaře. Zdař Bůh!...05.12 2017

Prosincová schůzka

Na prosincové schůzce přednesl Zdeněk Mach svou přednášku o minerálech vulkanitů Českého středohoří spojenou s ukázkami minerálů z vybraných lokalit. Seznámil nás s výstavou na stejné téma pořádanou v Ústeckém muzeu a s knihou věnovanou těmto minerálům, doplněnou fotografiemi našeho klubového kamaráda Petra Fuchse. Bohouš Toms se pochlubil novým kalendářem Klubu zlatokopů s fotografiemi vzorků zlata, jejichž autorem je Jirka Zikeš. Nejen že se pochlubi...08.11 2017

Welser P., Zikeš J., Malek O. (2017): Jihočeské baryty

Výskyty barytu jsou v jižních Čechách spjaty především s žilnými rudními ložisky. Baryt tam nezřídka tvoří významnou část žiloviny, společně s karbonáty a křemenem. Pěkné nálezy byly učiněny v době těžby v ratibořicko-vožickém revíru, a to zejména na mnoha činných dolech v Ratibořských Horách, Ratibořicích a ve Staré Vožici (Bernard 1908, Čech 1969). Baryt je znám i z jz. okolí Tábora, kde byl rovněž nedílnou součástí žiloviny na historick...08.11 2017

Zasedání redakce a redakční rady v Tišnově

V sobotu 4. 11. 2017 proběhlo společné zasedání redakce a redakční rady v rámci mineralogického setkání v Tišnově. Za redakci Minerálu byli přítomni Jirka Zikeš a Petr Welser, za redakční radu pak Tomáš Buzrla, Milan Fišera, Jaromír Jedlička, Jindřich Kynický, Pavel Novotný, Petr Pauliš, Pavel Škácha, Martin Števko a Luboš Vrtiška. Zhruba hodinové jednání bylo velmi konstruktivní a tematicky byla naplněna čísla roku 2018, 2019 a zčásti i roku 2020. S edi...07.11 2017

Listopadová schůzka

Přítomni : ZDM, ZMO, PMA, LMU, JZI, DKS, MKU, BTO, DFU, AMI a VPL.  Bohouš nám promítl fotografie s výkladem o jeho letní výpravě na Slovensko do okolí Banské Štiavnice, o jeho návštěvě zlatého dolu a o dolování rud v této oblasti. Jirka nás blíže seznámil s obsluhou nových webových stránek. Díky Jirkovi Zikešovi mladšímu, který je jejich autorem a tvůrcem !!! VPL...04.09 2017

Zářijová schůzka

Přítomni : ZMO,PMA,ZDM,BTO,JZI,MMU,LMU,MKU,DKS,MSV,AMI a VPLProjednána další část společné exkurze za sedimenty jihočeských pánví, zejména návštěva těžebny Růžov a lokality zkřemenělých dřev. Garant VPL a PMA. Láďa přinesl několik ukázek křemenů, kalcitu a spinelu z lomu Krty a zkřemenělá dřeva z pískovny u Vodňan. Martin se pochlubil skvělými ukázkami křišťálů z Alp.Na příští schůzce bude Bohoušem slíbená prezentace z rýžování zlata a Ma...07.08 2017

Srpnová schůzka

Na srpnové schůzce u Bernarda nám Jirka Zikeš promítl fotografie z jeho krátké letní exkurze do Alp, kterou podnikl s jeho Jirkou a Zbyňkem Malínkem. Kluci navštívili známé lokality Habachtal a Granatenwand. Dalibor se pochlubil parádním korundem zarostlým v andalusitu z lokality nedaleko Římova, Bohouš jako obvykle přivezl na ukázku parádní zlato a informoval nás krátce o jeho pobytu na Slovensku, kde se zúčastnil soutěže v rýžování zlata a kde navštívil loka...05.06 2017

Červnová schůzka

Přítomni : MMU, ZDM, PMA, JMI, MKU, DKS, JZI + JZI ml. Přijat nový člen, prezentace nového webu klubu (JZI ml.)...02.05 2017

Květnová schůzka

Dne 2.5. se uskutečnila U Bernarda květnová schůzka klubu. Přítomni : PMA, MMU, LMU, ZDM, JZI, VDV a VPL. Jirka přinesl ukázky křemenů od Chotýčan, Horažďovic a z Hluboké nad Vltavou, Martin se pochlubil nádherným berylem z Prachaticka. Tématem schůzky byla Pavlovo přednáška na téma: Geologie a sedimenty jihočeských pánví, spojená s ukázkami jednotlivých sedimentů a s výkladem o jejich odlišnostech a klasifikaci. Napříště slíbil Pavel prezentaci na toto tém...03.04 2017

Dubnová schůzka

Přítomni : LMU, MMU, ZDM, DFU, JZI, PMA,DKS, JIR a VPL. Probrána příprava a termín společné výpravy za sedimenty českobudějovické a třeboňské pánve a křemennými žilami. Diskuze na téma výstavy minerálů pegmatitů z okolí Kovářova....06.03 2017

Březnová schůzka

Přítomni : JZI, JZI ml., MMU, LMU, BOT, MKU, ZMO, ZDM a VPL. Ukázky zkřemenělých dřev od Podbořan ( Zdeněk ), antofylit od Křemže a amonit. Upřesnění společných výprav a prezentací. Jirka ml. nás rámcově seznámil s chystanými úpravami webových stránek klubu....06.02 2017

Únorová schůzka

Přítomni : JIR, PMA, ZDM, MKU, MMU, JMI, LMU, VDV a JZI. Ukázka xylitu z lokality Blana a drůza křemene z Meziluží. Potom všeobecné klábosení....09.01 2017

Lednová schůzka

Přítomni : ZDM, JZI, LMU, MMU, PMA, BTO, JMI, DKS a VPL.Ukázky krásných záhněd a albitu z pegmatitu u Kovářova, živec z Brusné, zkřemenělá dřeva. Diskuze nad akcemi klubu pro tento rok, plán akcí a prezentací bude zveřejněn do měsíce. Zatím společnou akci přislíbil uspořádat Michal Hušák, Jirka Zikeš, Pavel Machek, Zdeněk Moravec a já, ve hře je opět rýžování zlata, prezentaci přislíbili Zděněk Mach, Jirka Zikeš, Martin Musil a Pavel Machek spolu (?)...