Květnová schůzka

  02.05 2017     Zikeš Jiří ml.

Dne 2.5. se uskutečnila U Bernarda květnová schůzka klubu. Přítomni : PMA, MMU, LMU, ZDM, JZI, VDV a VPL. Jirka přinesl ukázky křemenů od Chotýčan, Horažďovic a z Hluboké nad Vltavou, Martin se pochlubil nádherným berylem z Prachaticka. Tématem schůzky byla Pavlovo přednáška na téma: Geologie a sedimenty jihočeských pánví, spojená s ukázkami jednotlivých sedimentů a s výkladem o jejich odlišnostech a klasifikaci. Napříště slíbil Pavel prezentaci na toto téma spojenou s promítáním, jelikož promítací technika nám tentokrát selhala. Na toto téma také uspořádá koncem května společnou výpravu.