Články z roku 2014:

08.12 2014

prosincová schůzka

Na poslední letošní schůzce se nás sešlo poměrně hodně. Přítomni : DFU, DKS, LMU, JZI, JIR, ZDM, ZMO, PMA, MKU, MMU, BTO, JMI, PTR a VPL. Probíraná témata : možnosti spolupráce s Hornickým muzeem v Rudolfově, úprava webových stránek klubu a činnost klubu v příštím roce. Někteří též živě diskutovali nad tématikou kvašení slepičinců. Zdeněk přinesl ukázat pěkné srostlice krystalů živce z Lipenska.Zdař Bůh !...03.11 2014

Listopadová schůzka

Na naší pravidelnou schůzku nás přišel navštívit pan Vratislav Klabouch, zakladatel a duchovní otec Hornického muzea v Rudolfově. Projednali jsme s ním možnosti spolupráce klubu s muzeem a jeho propagaci. Na schůzce nám Martin rozdal své přebytky z jeho letní výpravy do Alp a přislíbil další díl prezentace o sběru alpských minerálů. Přítomni : JZI, JZI ml., ZDM, DFU, PMA, MMU, LMU a VPL....18.10 2014

Nový berylový pegmatit na jihu Čech

Po podrobné jarní rekognoskaci terénu jsme po dohodě s majitelem pozemku otevřeli další z mnoha žil pegmatitů beryl-columbitového typu, které se na jihu Čech běžně vyskytují. Štěstí nám přálo a hned napodruhé jsme natrefili nejen vlastní žílu ale i její blokovou jednotku, která vzápětí poskytla několik zajímavých ukázek berylu. Vlastní žíla byla mocná cca 65 cm a kromě berylu poskytla i další minerály: muskovit, biotit, skoryl, helvín, bavenit, kolumb...22.10 2014

Exkurze do píseckého Obrázku

15. září se v novinách objevila zpráva, že se podařilo v rámci projektu na obnovu lomu Obrázek u Písku lom částečně vyčerpat. Stalo se tak zásluhou Jardy Cíchy z Prácheňského muzea. Zhruba po měsíci jsme našli s Láďou čas a zajeli se do lomu podívat. Lom se ještě nestačil znovu zaplavit, takže jsme měli jedinečnou možnost vidět stěny lomu obnažené. A stálo to za to! Mezi ohromnými skoryly bylo možné objevit krystaly berylu až decimetrové velikosti, cen...01.09 2014

Zářijová schůzka

Na zářijové schůzce klubu se nás sešlo poměrně dost. Přítomni : ZDM, JZI,JZIml.,DKS, LMU, JMI, BTO, MMU, PMA, ZMO a VPL. Témata schůzky byla rozličná : jedovaté houby, Keltové, zahraniční situace a minerály. Z nich byla nejzajímavější Martinova ukázka krásných záhněd ze švýcarských Alp z jeho letní výpravy do této oblasti. Zdeněk přinesl ukázat pyrit z křemenné žíly nacházející se nedaleko Čakova, Jirka přinesl přebytky göethitů z Křemežské obl...04.08 2014

Srpnová schůzka

Tématem srpnové schůzky JMK byla Jirkovo prezentace na téma : Kráter Ries - otec ( matka ) jihočeských vltavínů. Jirka nám povyprávěl o své cestě do jižního Bavorska, kterou podnikl v červenci s malým Jirkou, kdy navštívili místo dopadu velkého meteoritu, který před cca 14,7 miliony let zasáhl tuto oblast a s největší pravděpodobností byl příčinou vzniku unikátních tektitů - našich vltavínů.Ukázka vzorků z nálezu dutiny záhnědového pegmatitu ( VPL ...02.06 2014

Červnová schůzka

Přes na našich webových stránkách avizovanou přednášku RNDr. Daniela Smutka " Minerály a lokality geologického parku Železné hory" se nás na schůzce nesešlo mnoho. Přítomni byli, krom pana doktora : ZDM, JZI, PTR, LMU, MKU, JZI jr.,PMA a VPL. Poslechli jsme si pěkné povídání o současném stavu nejvýznamnějších lokalit této unikátní geologické oblasti, o dobách minulých i o současné práci na tvorbě a chodu geoparku. Kromě toho jsme si prohlédli nejen výbor...08.05 2014

Za kyanity do Královského hvozdu

Letošní v pořadí druhá společná výprava klubu se uskutečnila 8.5.2014 a směřovala do nejvyšší části Šumavy, za kyanity, vyskytujícími se pod vrcholem Pancíře. Výpravy se zúčastnili : garant akce Jirka Zikeš a Jirka Zikeš junior, Petr Welser, Jarda Irmiš, Martin Musil, Láďa Musil, Jirka Mikoláš a malý David a já. Jarda s Martinem měli při odjezdu zpoždění a tak na lokalitu dorazili o něco později. Ačkoliv bylo počasí při cestě na Šumavu stále nevlíd...04.05 2014

Pegmatit na Písecku

-...07.04 2014

Dubnová schůzka

Na dubnové schůzce se nás tentokrát mnoho nesešlo. Přítomni : JZI, PMA, ZDM, MMU, JMI, DFU, DKS, JZIj a VPL. Ukázka železáků od Rokycan, zkamenělin od Rejkovic a nové nálezy pegmatitu z Křemžské kotliny. Byl dopřesněn plán společných výprav klubu a přednáška na téma "Geologie Železných hor", která by se měla uskutečnit na červnové schůzce....06.03 2014

Březnová schůzka klubu

Účastníci nedělní akce ve Zvěroticích se naživo pochlubili ostatním svými nálezy, ZMO přivezl ukázat hezký nález XX skorylu z Údraže. Debata se hodně točila spíš kolem situace na Krymu než kolem kamenů. Inu nejen šutry živ je člověk....03.03 2014

Za soběslavskými rutily

Letošní první společné naplánované výpravy klubu za rutily v okolí Soběslavi se zúčastnilo celkem 8 a půl chlapa : JZI, JIR, ZDM, PMA, MMU,JMI, VPL, JZI jun. a malý David Mikoláš. Díky velmi teplé zimě byla pole už skoro ve všech případech zelená a částečně i oschlá. K tomu svítilo od rána jasné slunce. Nic z toho však nikomu neubralo na dobré náladě a všichni jsme si užili krásného, byť trochu větrného dne. Nálezy odpovídaly podmínkám, až na mal...03.02 2014

Únorová schůzka

Únorová schůzka klubu byla tentokrát oživena dvěma prezentacemi. První s tématem upřesnění plánu klubových výprav a informacemi o daných lokalitách s ukázkami minerálů předvedl Petr Trafina. Všichni přítomní byli plánem nadšeni a uvidíme tedy, kolik členů se daných výprav zúčastní. Druhou prezentaci s názvem "Nenápadný půvab cordieritu " si společně připravili Zdeněk Mach a Pavel Machek. Mimo jiné jsme se dozvěděli zajímavé infomace o zvláštních ...