Za kyanity do Královského hvozdu

  08.05 2014     Zikeš Jiří ml.

Letošní v pořadí druhá společná výprava klubu se uskutečnila 8.5.2014 a směřovala do nejvyšší části Šumavy, za kyanity, vyskytujícími se pod vrcholem Pancíře. Výpravy se zúčastnili : garant akce Jirka Zikeš a Jirka Zikeš junior, Petr Welser, Jarda Irmiš, Martin Musil, Láďa Musil, Jirka Mikoláš a malý David a já. Jarda s Martinem měli při odjezdu zpoždění a tak na lokalitu dorazili o něco později. Ačkoliv bylo počasí při cestě na Šumavu stále nevlídnější a občas i slabě pršelo, dalo se na místě samém celkem dobře sbírat. Nakonec se i počasí umoudřilo a bylo celkem příjemně. Radost nám trochu kazilo zjištění, že nálezů stále ubývá vzhledem ke stále větší "profláknutosti" mezi sběrateli a k občasnému nájezdu studentů některých přírodovědných fakult pod odborným dohledem jejich pedagogů. Nyní už zbývá její zveřejnění na Youtube Marcelem Vankem a bude vymalováno. Inu, takový bude časem osud mnohých lokalit. Lze tedy říci, že lokalita není vybraná, nicméně převážná většina viditelných balvanů již byla sběrateli náležitě prolustrovaná a lze se jen domnívat, jak by se záchranářům přírody líbilo, pokud by se ostatní balvany začaly obracet a vyvalovat po svahu dolů.Cestou zpět jsme se zastavili na nedávno publikované lokalitě wollastonitu u Nezdic na Šumavě. Bylo vidět, že se na lokalitě v poslední době intenzívně pracovalo, přesto jsme si každý přivezl několik obstojných, zdaleka však ne špičkových vzorků tohoto pěkného minerálu. Takže Jirko, díky za pěknou akci a těšíme se na další, tentokrát, pokud se nemýlím, opět v mé režii :).Zdař Bůh !


Fotogalerie: