Články z roku 2024:

09.04 2024

Výprava za píseckými pegmatity

V sobotu 16.března jsme vyrazili na méně známou lokalitu píseckých pegmatitů v místě zvaném "Havírky" nebo též "Na Havírkách". Cílem bylo nalézt velmi vzácný fosforečnan triplit, který se na lokalitě v minulosti našel v několika málo ukázkách. Krom jiného se na lokalitě dají nalézt typické minerály této oblasti: beryl, bertrandit, růženín, skoryl, monazit, apatit a další.  Lokalita už své nejlepší časy zažila, lesní zeminou pokryté obvaly malého ...12.03 2024

Výlet do Královského hvozdu

Jaro přišlo do kraje velmi brzy, sníh slezl z kopců a tak jsme si s Jirkou řekli, že by nebylo marné podívat se opět po delším čase na úbočí Pancíře a zkusit nalézt nějaké pěkné kyanity. Cesta šumavským podhůřím směrem na západ dávala naději, že náš předpoklad o absenci sněhu na horách byl správný. Po sněhu nebylo nikde ani památky, jen vršek Boubína byl po páteční frontě lehce sněhem poprášený. Jakmile jsme však dorazili za Hartmanice,  naše...08.03 2024

Březnová schůzka 2024

Přítomni: JZI, AMI, PZE, PMA, VPL,ABU, MMU, EŠI. K vidění byl pěkný vzorek barytu ze Studence, kalcit ze Ševětína, rutily v křemeni z okolí Soběslavi. Martin přinesl přebytky torbernitu z Předbořic. Aleš nás informoval o své chystané výpravě na jantar k Baltskému moři, diskuze nad současnými možnostmi sběru minerálů v okolí Jáchymova....01.03 2024

Natrodufrénit od Slavonic

Loni v létě mi Luboš Vrtiška ukázal dva vzorky natrodufrénitu od Slavonic, které jsou uložené ve sbírkách Národního muzea. Natrodufrénit z jižních Čech! To stojí za to, po něm zapátrat. A tak jsme s Vaškem na podzim podnikli další výpravu na Slavonicko, tentokrát ne na beryly nebo na křemeny, ale jak říká Vašek, na jebky, co nejsou ani pořádně vidět. Udělali jsme dobrou přípravu a tak se nám po asi třech hodinách podařilo najít materiál, který odpovíd...20.02 2024

Znovu na Táborsko

Počasí je stále příznivé toulkám za nerosty, tak jsme se tento víkend znovu vypravili na Táborsko, zkusit najít nějaké nové lokality. A měli jsme štěstí. Kousek za Košicemi jsme našli dosud nikde nepublikované pole s rutily....08.02 2024

Výprava na Krumlovsko

V pondělí nás krásné jarní počasí nenechalo v klidu a tak jsme se s Petrem vypravili na Krumlovsko, podívat se na tremolitové mramory. Prošli jsme se probouzející se jarní přírodou a sebrali si každý pár vzorků s tremolitem.  ...07.01 2024

Za minerály dvojslídných pararul

Na sklonku roku jsme se s Jirkou vypravili na Soběslavsko s cílem nalézt zdrojovou oblast zapomenutého výskytu rutilů, jehož popis Jirka objevil a přeložil z velmi starých zpráv. Vybaveni geologickými mapami jsme si vytipovali oblasti možných výskytů a vyrazili do terénu. Na místě jsme však zjistili, že prosincová nadílka sněhu se nechce jen tak vzdát a zejména na nezoraných polích leželo sněhu  místy nemalé množství. Nicméně na zoraných polích s úklonem n...