Články z roku 2013:

02.12 2013

Prosincová schůzka

Na prosincové schůzce, které se zúčastnili : JIR, JZI, DKS, PMA, MMU, ZDM, ZMO, DFU, BTO a VPL nás Jirka seznámil s možností podílet se v rámci klubu na mineralogicko geologické expozici nově budovaného muzea hornictví v Rudolfově. S ostatními členy se Martin a Zdeněk podělili o své sběratelské přebytky. Martin o minerály ze Šumavy, Zdeněk pak o minerály z Huberova pně z H.Slavkova a o aragonity z Podrečan. Ježíšku, děkujeme !Zdař Bůh !...07.10 2013

Říjnová schůzka

Říjnové schůzky klubu se zúčastnili : MKU, DKS, JZI, VDV, JIR, PMA,ZDM, DFU a VPL. Ukázky nálezu granátu od Čertovy stěny, stromatolitu od Rožmitálu pod Tř.,vybroušený vltavín. Vláďa nám vyprávěl o své návštěvě paleontologické lokality Solnhofen v Německu a pochlubil se svými nálezy. Plánování společné podzimní výpravy....03.09 2013

Zářijová schůzka

Na schůzce jsme se sešli ve složení : DFU, PMA, ZMO, ZDM, DKS, JZI, JZIml., MMU a VPL. Tématem bylo naplánování třetí klubové výpravy pod vedením Martina, Zdeněk Mach nás informoval o průběhu akce rýžování zlata na Blanici. Nakonec nám Zdeněk Moravec pustil video ze sběru minerálů v Alpách....26.08 2013

Rýžování na Blanici

Sobota 17.8.2013 byla dalším v sérii letošních velmi teplých dnů. Ač jsem se na akci připravenou Bohoušem Tomsem zprvu nehlásil, nedalo mi to a ráno jsem se narychlo rozhodl, že spolu s manželkou a naším čtyřnohým kamarádem spojíme návštěvu Volar a jejich Slavností dřeva s rýžováním na Blanici. Dal jsem vědět Bohoušovi, že se v průběhu akce k zlatokopům připojím ještě já. Začátek stanovený na 8.00 a následnou prohlídku Bohoušovy naučné Hornické ...15.08 2013

Meziluží - epilog

Na druhý srpnový víkend jsme naplánovali další otvírku křemenné žíly v Meziluží v podhůří Novohradských hor. Naše skupina se dělila na dva tábory - skeptiky a optimisty. Skeptici tvrdili, že již při poslední návštěvě byla dutina na dně jámy sevřená a jen velmi obtížně dobyvatelná. Optimisté tvrdili, že tam pokračovala, jen jsme jí nevybrali, protože na to už nebylo vidět. Poslední skupinu tvořili dva jedinci, kteří si to vzhledem ke své mírné in...05.08 2013

Srpnová schůzka

Na srpnové schůzce jsme mimo jiné probírali plán činnosti klubu do konce roku. Hlavním tématem schůzky však byla Zdeňkova prezentace na téma :Doupovské hory - femme fatale. Byli jsme seznámeni s geologickými poměry Doupovských hor, s historií a hlavně se Zdeňkovo zážitky z dob, kdy v této oblasti sbíral nerosty, zvláště hyalit, staffelit, zeolity, aragonit, apatit a jiné. Vyvrcholením Zdeňkovo prezentace pak byla ukázka jeho sběratels...08.07 2013

Červencová schůzka

Ačkoliv se tento termín hodil skoro všem, sešlo se nás v salonku u Bernarda jen hrstka. Přítomn : JZI, DFU, PMA, PTR a VPL. Na této krátké schůzce byla probírána témata : povodně, hospodářská krize a Iveta Bartošová. Tak snad se nás příště sejde víc.Zdař Bůh !...06.05 2013

Květnová schůzka

Květnové schůzky se zúčastnili : MKU, ZMO, PTR, DFU, BTO, ZDM, LMU, PMA, JZI, DKS, JIR a VPL. Tématem schůzky byla Zdeňkovo prezentace na téma : Sekundární minerály cíno - wolframových ložisek oblasti Horní Slavkov - Krásno. Skvělá přednáška s fotografiemi a popisem mnoha sekundárních minerálů tohoto rudního revíru byla zakončena rozdáváním Zdeňkových přebytků. Každý si domů odnesl pěkné vzorky z oblasti, která je pro mnohé z nás docela vzdálená. Zde...08.04 2013

Dubnová schůzka

...04.03 2013

Březnová schůzka

Hlavním a jediným tématem březnové schůzky byla přadnáška RNDr.Stanislava Vrány, CSc. na téma : Polyfázová metamorfóza jihočeského moldanubika. Po přednášce, ve které se možná někteří negeologové ztráceli :) následovala dlouhá diskuze, ve které byly mimo jiné i zmíněny okolnosti nálezů význačných lokalit minerálů Al2SiO5 v oblasti kaplické jednotky. Této skvělé přednášky se zúčastnilo 16 ! členů JMK, což je celkem nebývalé, mezi nimi i  Vel...04.02 2013

Únorová schůzka

Únorová schůzka klubu JMK v restauraci Bernard se konala v hojném počtu. Přítomni : PMA, VDV, PTR, DFU, ZMO, LMU, MKU, JZI, ZDM, MMU, JIR a VPL. Na pořadu bylo pokračování Martinovo přednášky o sbírání minerálů v Alpách s promítáním fotek a s ukázkami nerostů. Navíc se Martin s ostatními podělil o své přebytky z tamnějších sběrů. Zima sbírání nerostů moc nepřeje a tak už na podívání nebylo nic. Jen Láďa ukázal několik nevzhledných balvanů, o kter...07.01 2013

Lednová schůzka

Lednová schůzka Jihočeského mineralogického klubu se opět konala v hojném počtu. Přítomni : JZI, PTR, JMI, MKU, DKS, DFU, ZMO, ZDM, VDV, MMU a VPL. Na schůzce jsme přijali nového člena. Hlavní náplní schůzky byla skvělá prezentace Petra Trafiny o jeho loňské výpravě do Mexika....