Zářijová schůzka

  03.09 2013     Zikeš Jiří ml.

Na schůzce jsme se sešli ve složení : DFU, PMA, ZMO, ZDM, DKS, JZI, JZIml., MMU a VPL. Tématem bylo naplánování třetí klubové výpravy pod vedením Martina, Zdeněk Mach nás informoval o průběhu akce rýžování zlata na Blanici. Nakonec nám Zdeněk Moravec pustil video ze sběru minerálů v Alpách.