Články z roku 2016:

20.12 2016

Ohlédnutí za uplynulou sezónou, aneb, co se nestihlo objevit v naší kronice

A. Velmi úspěšný průzkum Rudolfovského lomu. Je to za rohem, a tak na základě zmínek o jediném nálezu elbaitu a hambergitu, podnikl jsem před pár lety několik průzkumných návštěv s cílem rozšířit řadu nálezů těchto minerálů a myslím, že se to povedlo. Po prvních nálezech elbaitů, berylů a překvapivě i pěkných bavenitů se přidal Pavel M., se kterým jsme v suti s rozvolněnou žilou v posledních dvou letech učinili opravdu pozoruhodné nález...15.12 2016

Vltavíny - prťavíny

Vltavíny – prťavíny (nový název pro část vltavínů, s kterými se sběratel v současnosti setká). Původ prťavínů povětšinou přičítáme pádu povětroně, příznivci početných pavěd pak preferují původ  paranormální. Přesto ponechme prokázání původu příštím přírodovědcům, prozatím patří prťavínům přízvisko „pozoruhodné“.  Pokud prahnete po prťavínech, pojďte procházet pole položená pod pokleslými partiemi původní pa...23.11 2016

Sváteční výprava na Kleť

I poslední ůetošní společná výprava klubu byla poznamenána efektem " Všichni byli výpravou nadšeni ale nikdo se jí nechtěl zúčastnit ". A tak jsme se ve sváteční den 17.listopadu sešli u vlakového nádraží v Českém Krumlově pouze ve složení : Jirka Zikeš jako garant akce, Zdeněk Mach, Míra Kubišta, Láďa Musil a já. Přes všechny prognózy nebylo počasí špatné, nepršelo a ani nebyla velká zima. Cílem exkurze byl starý lom pod vrchem Granátník, který j...09.11 2016

Listopadová schůzka

Na listopadové schůzce, které se zúčastnili : JIR, ZDM, MMU, LMU, JZI, JZI ml., JMI, BTO, ZMO, MKU, DKM, DKS a VPL, byl Bohoušem představen nový kalendář Českého klubu zlatokopů, probíraly se detaily sváteční listopadové společné výpravy a rozdávaly se přebytky z průzkumu pegmatitové žíly Nová Ves II. Zdeněk Mach pak měl velmi pěknou prezentaci na téma : Minerály z okolí Chodova u Bečova, spojenou s ukázkami vlastních sběrů z této unikátní lokality....03.10 2016

Říjnová schůzka

Přítomni : JZI, JZI ml., DFU, ZDM, PMA, MMU, MKU a VPL. Ukázky z křemenných žil západní části jižních Čech, ukázky z pegmatitů západních Čech - záhnědy, albity, ukázky vltavínů z nové lokality vltavské terasy ze severozápadní části českobudějovické pánve.Diskuze - zhodnocení svatováclavské společné výpravy,  možnost další společné výpravy za křemennými žilami ( VPL ) a na Kleť ( JZI ) na sklonku podzimu a stávající možnosti sběru vltavín...17.09 2016

Víkend v Křemžské kotlině

V sobotu 17.září jsme vyrazili do Křemžské kotliny ověřit nově vychozený pegmatit, ve kterém se na povrchu nacházely drobné verdelity a beryly. Povolení od správce pozemku jsme měli v kapse s tím, že místo uvedeme do původního stavu a opravíme případné škody na melioraci. To jsme samozřejmě splnili a meliorace nedošla sebemenší úhony. Inu, to bylo tak :přestože nás 14 dní před akcí trápila úmorná vedra, na tuto roční dobu nebývalá, co čert nechtěl, ...05.09 2016

Zářijová schůzka

Účast na schůzce byla poměrně hojná: JIR, ZDM, PMA, MMU, MKU, ZMO, DFU, LMU, DKS, BTO, JZI, JZM. Dalibor přinesl ukázat vzorky z antarktické sopky Erebus, Pavel přinesl ukázat zuhelnatělá mezozoická dřeva z klikovského souvrství z ČB a Jirka měl prezentaci na téma : Krystalizace z magmatu a interní vývoj pegmatitu....27.08 2016

Rýžování na Blanici

Třetí letošní společnou výpravu uspořádal náš klubový zlatokop Bohouš Toms. Rýžování na řece Blanici je vždy zajímavá akce, zvláště jsou-li ideální podmínky, které o víkendu panovaly : teplo, nízký stav vody, krásná příroda a pěkné nálezy. Je jen škoda, že o atraktivní akci byl malý zájem, o čemž svědčila účast pouze 4 členů klubu, včetně garanta akce. To ale klukům Zikešům, Zdeňkovi a Bohoušovi jistě radost nezkalilo....06.08 2016

Broušení kamenů u Jirky

Letošní v pořadí druhá společná klubová akce se uskutečnila v sobotu 6.srpna u Jirky Zikeše na chalupě a měla téma - Řezání, broušení a leštění minerálů. Přes atraktivnost akce se u Jirky sešli pouze Martin Musil, Zdeněk Moravec a já. Když jsem v sobotu po poledni k Jirkovi dorazil, měli už kluci nařezáno spoustu vzorků a byli v procesu broušení. Ke zpracování měli hlavně ametysty ze Sobědražské zóny, Martin k tomu ještě zpracovával opály z Křemž...01.08 2016

Srpnová schůzka

Na schůzce byli přítomni : JZI, JZI ml., LMU, DKS, JMI, DFU, BTO, MMU, PMA, ZDM, VPL a vzácně po delší době PWE. Ukázky leštěných zkřemenělých dřev z Třeboňské pánve, možnosti výskytu dřev v Třeboňské pánvi a jejich výzkum a klasifikace. Prohlédli jsme si vyleštěný vzorek cleavelanditu a kassiteritu z pegmatitové žíly v Rudolfově, vltavíny z Jankova a Dolních Chrášťan. Bylo rozhodnuto o úpravě webových stránek klubu, jejich tvorbou byl pověřen Jirka...02.05 2016

Květnová schůzka

Květnové schůzky se zúčastnili : LMU, JZI, JZI ml., DKS,MSV, JMI, MKU, ZMO, ZDM, JIR, MMU. Ukázky minerálů z poslední společné výpravy, Zdeněk měl pěknou přednášku o karlovarských dvojčatech spojenou s rozdáváním přebytků....23.04 2016

Lipno 2016

Letošní první společná klubová výprava, původně odložená kvůli špatnému počasí, se uskutečnila v sobotu 23.dubna. Cílem výpravy byla oblast Lipna na pravém i levém břehu. Ráno v 9.00 jsme se všichni setkali na parkovišti pod Svatým Tomášem, odkud jsme společně odjeli na místo výskytu krystalů orthoklasu, tzv. karlovarských dvojčat. Martin nás zavedl na místo, kde se z nánosů sotva patrného potůčku daly nějaké krystaly vydobýt. Dá se říct, že každ...07.03 2016

Březnová schůzka

Březnové schůzky se zúčastnili : MMU, LMU, JZI, JZI ml., PMA, MKU, JIR, ZDM, JMI, DKS a MSV. Probírána různá témata mineralogická i životní, Jirka přinesl ukázat vzorky z Křemžské kotliny. Předjednána první společná výprava....01.02 2016

Únorová schůzka

Únorové schůzky  se zúčastnila velká část klubu. Přítomni : PMA, MMU, ZDM, ZMO, DFU, JMI, JZI, JZI ml., LMU, MKU, BTO, MSV, JIR, DKS a VPL. Martin přinesl své přebytky ze záhnědového pegmatitu z Kovářovska, na kterém pracoval loni. K vidění byly ukázky z pegmatitů Poběžovicka, velké zkřemenělé dřevo z Třeboňské pánve a drůza křemene z Milevska. Byl probrán plán akcí a přednášek na letošní rok a nezbývá, než se těšit na jejich uskutečnění.Sníh...