Víkend v Křemžské kotlině

  17.09 2016     Zikeš Jiří ml.

V sobotu 17.září jsme vyrazili do Křemžské kotliny ověřit nově vychozený pegmatit, ve kterém se na povrchu nacházely drobné verdelity a beryly. Povolení od správce pozemku jsme měli v kapse s tím, že místo uvedeme do původního stavu a opravíme případné škody na melioraci. To jsme samozřejmě splnili a meliorace nedošla sebemenší úhony. Inu, to bylo tak :přestože nás 14 dní před akcí trápila úmorná vedra, na tuto roční dobu nebývalá, co čert nechtěl, na víkend přišla změna počasí, a to docela výrazná. Když jsme se tedy za deště ráno sjížděli na místo, ještě v Budějovicích to nevypadalo až tak hrozně. Jak jsme však mířili stále více k jihozápadu, déšť houstl do značně nepříjemné intenzity. A tak jsme ráno na poli stáli jako pitomci v gumových oblecích s deštníky nad hlavami a rozpačitě po sobě pokukovali, opodál parkoval  zachmuřený bagrák, který ten den byl v poněkud mrzuté náladě. Nicméně se svým strojem do pole vyjel a my mohli začít s otvírkou. Štěstí bylo, že jsme se trefili hned napoprvé. Smůla byla, že s dalšími rýhami, které zastihovaly žílu pegmatitu v jeho průběhu se postupně ukazovalo, že další Nová Ves se konat nebude. Podařilo se nám však nalézt několik velmi zdařilých ukázek verdelitu, drobnější beryly, dva drobné rubelity a další minerály, které napřed musí být analyzovány. Později budeme o tomto pegmatitovém tělese uceleně informovat v jednom z čísel Minerálu, které bude mít téma jižních Čech. Mezitím se stalo, že : 1)  přestalo pršet, 2) přišel místní domorodec z nedalekého stavení v obavě, že bude mít za chalupou důl a po ujištění, že nebude, zase odešel a 3) Martin s Pavlem se rozveselili z dovezeného vína.Nakonec jsme po zhodnocení potenciálu žíly akci ukončili a jak bylo zmíněno, místo uvedli do původního stavu. Pozdní oběd, či spíše časná večeře v Zahájské hospodě s naprosto nesežratelnými ( objemem ) porcemi dobrého jídla byla příjemnou tečkou za poněkud mokrým dnem.Druhý den jsem do oblasti vyrazil spolu s kluky Zikešovci na obhlídku dalších lokalit. Přestože den předtím intenzívně pršelo, na polích to zase tak znát nebylo, mnohde bylo ještě nezoráno, kde bylo zoráno byla vzrostlá řepka a kde nebyla řepka, byla podmítka. Podařilo se nám nalézt nějaké pyroxeny, göethity a opály, nic z toho však nejspíš v našich sbírkách neskončí.Ale co, vše lepší, než sedět doma, že ?Pár ksichtů na začátek :


Fotogalerie: