Zářijová schůzka

  05.09 2016     Zikeš Jiří ml.

Účast na schůzce byla poměrně hojná: JIR, ZDM, PMA, MMU, MKU, ZMO, DFU, LMU, DKS, BTO, JZI, JZM. Dalibor přinesl ukázat vzorky z antarktické sopky Erebus, Pavel přinesl ukázat zuhelnatělá mezozoická dřeva z klikovského souvrství z ČB a Jirka měl prezentaci na téma : [u]Krystalizace z magmatu a interní vývoj pegmatitu.[/u]