Lednová schůzka

  07.01 2013     Zikeš Jiří ml.

Lednová schůzka Jihočeského mineralogického klubu se opět konala v hojném počtu. Přítomni : JZI, PTR, JMI, MKU, DKS, DFU, ZMO, ZDM, VDV, MMU a VPL. Na schůzce jsme přijali nového člena. Hlavní náplní schůzky byla skvělá prezentace Petra Trafiny o jeho loňské výpravě do Mexika.