Květnová schůzka

  06.05 2013     Zikeš Jiří ml.

Květnové schůzky se zúčastnili : MKU, ZMO, PTR, DFU, BTO, ZDM, LMU, PMA, JZI, DKS, JIR a VPL. Tématem schůzky byla Zdeňkovo prezentace na téma : Sekundární minerály cíno - wolframových ložisek oblasti Horní Slavkov - Krásno. Skvělá přednáška s fotografiemi a popisem mnoha sekundárních minerálů tohoto rudního revíru byla zakončena rozdáváním Zdeňkových přebytků. Každý si domů odnesl pěkné vzorky z oblasti, která je pro mnohé z nás docela vzdálená. Zdeňku, děkujeme !