Nový berylový pegmatit na jihu Čech

  18.10 2014     Zikeš Jiří ml.

Po podrobné jarní rekognoskaci terénu jsme po dohodě s majitelem pozemku otevřeli další z mnoha žil pegmatitů beryl-columbitového typu, které se na jihu Čech běžně vyskytují. Štěstí nám přálo a hned napodruhé jsme natrefili nejen vlastní žílu ale i její blokovou jednotku, která vzápětí poskytla několik zajímavých ukázek berylu. Vlastní žíla byla mocná cca 65 cm a kromě berylu poskytla i další minerály: muskovit, biotit, skoryl, helvín, bavenit, kolumbit, vzácně apatit a granát. Překvapením byl relativně velký krystal křemene, který  na tomto typu žil vytváří krystaly poměrně vzácně. Žíla posléze na oba směry vyhluchla a tak jsme místo uvedli do původního stavu, jak bylo s majitelem pozemku domluveno. Můžeme jen doufat, že se v blízkosti vyskytnou podobné a možná i bohatší žíly. Zažili jsme krásný den na krásném místě s pěknými minerály. Co víc si přát!?Zdař Bůh !


Fotogalerie: