prosincová schůzka

  08.12 2014     Zikeš Jiří ml.

Na poslední letošní schůzce se nás sešlo poměrně hodně. Přítomni : DFU, DKS, LMU, JZI, JIR, ZDM, ZMO, PMA, MKU, MMU, BTO, JMI, PTR a VPL. Probíraná témata : možnosti spolupráce s Hornickým muzeem v Rudolfově, úprava webových stránek klubu a činnost klubu v příštím roce. Někteří též živě diskutovali nad tématikou kvašení slepičinců. Zdeněk přinesl ukázat pěkné srostlice krystalů živce z Lipenska.Zdař Bůh !