Srpnová schůzka

  07.08 2017     Zikeš Jiří ml.

Na srpnové schůzce u Bernarda nám Jirka Zikeš promítl fotografie z jeho krátké letní exkurze do Alp, kterou podnikl s jeho Jirkou a Zbyňkem Malínkem. Kluci navštívili známé lokality Habachtal a Granatenwand. Dalibor se pochlubil parádním korundem zarostlým v andalusitu z lokality nedaleko Římova, Bohouš jako obvykle přivezl na ukázku parádní zlato a informoval nás krátce o jeho pobytu na Slovensku, kde se zúčastnil soutěže v rýžování zlata a kde navštívil lokalitu Banská Štiavnica. Albert přines k určení několik mineralogických vzorků z různých lokalit.Přítomni : JZI, DKS, LMU, BTO, DFU, AMI a VPL