Zasedání redakce a redakční rady v Tišnově

  08.11 2017     Dr. Ing. Welser Petr

V sobotu 4. 11. 2017 proběhlo společné zasedání redakce a redakční rady v rámci mineralogického setkání v Tišnově. Za redakci Minerálu byli přítomni Jirka Zikeš a Petr Welser, za redakční radu pak Tomáš Buzrla, Milan Fišera, Jaromír Jedlička, Jindřich Kynický, Pavel Novotný, Petr Pauliš, Pavel Škácha, Martin Števko a Luboš Vrtiška. Zhruba hodinové jednání bylo velmi konstruktivní a tematicky byla naplněna čísla roku 2018, 2019 a zčásti i roku 2020. S edičním plánem Minerálu se můžete seznámit na těchto stránkách v pravém roletovém menu, které je věnované právě Minerálu. Zároveň jsme se domluvili na přípravě několika nových rubrik, které budou věnovány např. novým minerálům České a Slovenské Republiky, zpracování drahých kamenů či přiblížení muzejních expozicí. Předpokládám, že Vás jak tematické zaměření budoucích Minerálů, tak nové rubriky zaujmou natolik, že nebudete váhat přispět do Minerálu, byť třeba krátkým článkem.