Červnová schůzka

  05.06 2017     Zikeš Jiří ml.

Přítomni : MMU, ZDM, PMA, JMI, MKU, DKS, JZI + JZI ml. Přijat nový člen, prezentace nového webu klubu (JZI ml.)