Listopadová schůzka

  07.11 2017     Ing. Plecer Václav

Přítomni : ZDM, ZMO, PMA, LMU, JZI, DKS, MKU, BTO, DFU, AMI a VPL.  Bohouš nám promítl fotografie s výkladem o jeho letní výpravě na Slovensko do okolí Banské Štiavnice, o jeho návštěvě zlatého dolu a o dolování rud v této oblasti. Jirka nás blíže seznámil s obsluhou nových webových stránek. Díky Jirkovi Zikešovi mladšímu, který je jejich autorem a tvůrcem !!! VPL