Nový lithný pegmatit na jihu Čech II

  23.01 2018       Ing. Musil Martin, DiS, Ph.D.

Účast: MMU, PMA, ZMA. Průzkum nového tělesa též s Li minerály vzdáleného jen pár metrů od žíly nalezené koncem loňského roku. Jedná se tedy o dvě paralelní, vcelku mocné žíly Li-pegmatitů. Zdař Bůh v novém roce!


Fotogalerie: